Sistematski pregledi

Poliklinika Dr. Ljutić obavlja sistematske preglede u unaprijed dogovorenom terminu.

Poliklinika Dr. Ljutić je suradna ustanova Croatia zdravstvenog osiguranja (dodatno zdravstveno osiguranje) i Basler osiguranja Zagreb.