Medicina rada

 • zdravstveni pregledi za posao
 • zdravstveni pregledi za radna mjesta s posebnim uvjetima rada
 • zdravstveni pregledi za odlazak na rad u inozemstvo
 • zdravstveni pregledi za upise u škole i na fakultete
 • zdravstveni pregledi za vozače A, B, C, D i E kategorije
 • zdravstveni pregledi za trajno nastanjenje u RH
 • zdravstveni pregledi za držanje i nošenje oružja
 • zdravstveni pregledi za zaštitare i čuvare
 • zdravstveni pregledi za izdavanje svjedodžbi za rad na računalu
 • zdravstveni pregledi za uvjerenje za sudske vještake
 • zdravstveni pregledi za pomorce